BECOME A MEMBER?

MEMBERSHIP
 • Is open to anyone who has registered with The Registrar of Companies and obtained a Private Employment Agency License (APS) from Jabatan Tenaga Kerja (refer rule 3.1).

 • The completed application form should be submitted to the Setiausaha Agung for approval by the Committee.

 • The Committee reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason ( refer Rule 3.6 )

 • For more details on prequalification for Membership- please refer to The Constitution of PIKAP

KEAHLIAN
 • KEAHLIAN adalah terbuka kepada sesiapa yang berdaftar dengan Pendaftar Syarikat dan mempunyai lesen Pekerjaan Swasta (APS) dari Jabatan Tenaga Kerja (Perlembagaan Pertubuhan Fasal 3.1).

 • Permohonan menjadi ahli hendaklah dibuat melalui Borang Keahlian dan hendaklah dihantar kepada Setiausaha Agung untuk dikemukakan kepada Jawatankuasa untuk kelulusan.

 • Jawatankuasa boleh menerima atau menolak mana-mana permohonan tanpa memberi sebab (Perlembagaan Pertubuhan Fasal 3.6 )

 • Sila rujuk Perlembagaan PIKAP untuk keterangan lebih lanjut mengenai syarat syarat mengenai kelayakan Keahlian.

MEMBERSHIP APPLICATION / PERMOHONAN MENJADI AHLI 

1. Muat turun dan cetak BORANG PERMOHONAN.

2. Isi Borang Permohonan dengan sempurna.

3. Cop dan tandatangan Borang Permohonan ini.

4. Lampiran salinan dokumen berikut :

 • Lesen JTK- terkini

 • Borang 9/13

 • Borang 24

 • Borang 49

 • Salinan MyKad Pengarah Urusan

 • Bayaran Fee Permohonan – hendaklah dalam bentuk Cash/ Cheque/ Money Transfer untuk dibayar kepada Pertubuhan Kebangsaan Agensi Pekerjaan Malaysia.

5. Serah dengan tangan atau Kurier atau poskan kesemuanya kepada PIKAP ke alamat saperti dicatit di website ini.

6. Pihak Sekretariat akan memberitahu keputusan permohonan Tuan.

Site Title

 • facebook

2017 by PIKAP

No 8, Lorong Yap Kwan Seng, 
50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Call

T: +60 13-324 8700

   (9 am - 5 pm)